CZECHARCH CENY

  

MOTIVACE

 

   Naším počátečním motivem je, aby odpovědně zpracovaná cenová nabídka dokázala od počátku vystavět skutečný základ pro vzájemnou spolupráci, definovat cíle i nastavit zřetelné hranice k jejich dosažení a současně zrcadlit důvěru i spokojenost obou stran.

 
 

ÚVOD

 

   Rádi se Vám budeme věnovat. Utřiďte si proto podklady, pokud nějaké existují, budeme se na ně ptát. Následně nás kontaktujte a po dohodě přijeďte k nám do ateliéru v Domaslavicích. V případě architektonické studie se však lépe sejděme přímo na místě plánovaného záměru. Vy nás seznámíte se svými představami, společně si ujasníme druh i rozsah výstupů a my Vám tak dokážeme nabídnout vypracování cenové nabídky, která bude optimalizovaná, písemná, přehledně strukturovaná, a proto formálně zpoplatněná. V případě uzavření spolupráce honorář za projekt automaticky o tuto platbu ponížíme. Současně v nabídce uvedená celková odměna bude finální a tedy konečná.

CzechArch tým: "Náš honorář budete znát vždy předem a shodně s projektem bude i honorář navržen na míru".

 
 

VÝŠE HONORÁŘE

 

   V rámci cenotvorby vnímáme existenci tzv. honorářového řádu. Současně však nedílně od očekávaného individuálního přístupu ke klientovi přistupujeme převážně individuálním přístupem i k návrhu honoráře, jehož výši nelze dogmaticky nalézat v tabulkách. Výše naší odměny bude přímo záviset zejména na:

- kvalitě předaných podkladů

- specifických požadavcích na externí zpracování průzkumů (stavebně-technický, inženýrsko-geologický, radonový) a zaměření (geodet. mapování pozemku) aj.

- požadavcích aktuálně platné legislativy na povinnou obsahovou část výstupů, pokud se předepisuje

- složitosti řešené problematiky

- rozsahu, podrobnosti a pracnosti výstupů

- množství a typu výstupů v čistopisu

- časových požadavcích klienta

- četnosti spolupráce

 
 

V ČÍSLECH

 

- průměrná úvodní "nultá" schůzka s klientem trvá 60-90 minut čistého společného času, který neplatíte

- pokud chcete pokračovat ve spolupráci, za zpracovanou cenovou nabídku Vás požádáme o 500 Kč

- celkový čas strávený nad tvůrčí částí promyšlené architektonické studie je logicky značně variabilní v závislosti na množství zpracovávaných variant, avšak nikdy se nejedná o pouhé jednotky hodin

- konečnou cenu za pasport očekávejte od 10 tis. Kč u jednoduchých staveb

- kompletní stavebně-inženýrský projekt malého rodinného domu v podrobnosti pro územní + stavební řízení (zahrnuje mj. průvodní a souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, architektonicko-stavební + stavebně konstrukční řešení, požárně-bezpečnostní řešení, posouzení nosných konstrukcí autorizovaným statikem a projekty jednotlivých profesí ve výkresové i textové části) nedokážeme zpracovat pod 50 tis. Kč

- realizace doporučení na optimalizaci procesu projektové přípravy umožní snadno ušetřit 1/3 z ceny "neoptimalizovaného" projektu.

 
 

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI

 

   Přestože bude cenová nabídka sladěna se specifickým obsahem Vašeho zadání, shodně budou vždy všechny naše projekty dodržovat společnou část platného zákonného rámce. Časem neplýtváme na zbytečnostech. Nemáme potřebu dělat věci "pro oko" dvakrát a s klienty jednáme obdobně. Pozitivně se to dokáže projevit u výstupů na poměru "cena/ výkon". V neposlední řadě promyšlený a kvalitně zpracovaný projekt následně ušetří na úřadech, na stavbě a při užívání nejen čas + peníze, ale trvale i Vaše "nervy". V neposlední řadě výsledný honorář běžně zahrnuje, pokud není individuálně domluveno jinak, i předání smluveného množství zejména tištěných výstupů, na jejichž množství má optimalizace příkladný vliv.

CzechArch tým: "Pokud Vám výše uvedené převážně dává smysl, kontaktovat nás můžete například takto".
 
 

ZPĚT  LISTOVAT  DÁLE