"ZDRAVÁ ARCHITEKTURA PRO ZDRAVÉ LIDI"
FILOSOFIE A PŘÍBĚH

    

    

 
 

   Vycházíme z myšlenky, že povolání architekta je neméně potřebné a důležité v porovnání s jinými povoláními či řemesly sloužícími ke každodennímu prospěchu lidí. Proč? Trávíme většinu svého života v prostředí měst, vsí, domů, bytů... v našich sídlech. Znamená to, že jsme „architekturou“ obklopeni, že na nás působí a ovlivňuje nás po psychické i fyzické stránce. Způsob, jakým se to projevuje, zůstane u každé osobnosti individuální, minimálně jedno má ale společné. Pobyt v kvalitním prostoru nepřinese sám o sobě pocit naplnění či štěstí, jistě ale bude pozitivně působit na lidské smysly a v této rovině ovlivní i Vaši náladu. Bohužel to funguje i opačně. Naší vizí jsou však místnosti plné usmívajících se lidí :-).

 

    Navrhujeme rozumem, citem a s respektem. Zříkáme se odosobnělých univerzálních řešení. Nebojíme se chvilkové nepohody. O problémech víme, hovoříme a řešíme je. Návrh nového prostoru by měl v prvé řadě umět čerpat z historie a tradice místa, harmonicky prolnout s atmosférou i v měřítku adekvátním okolí odpovídat nejen současným ale přiměřeně také budoucím potřebám svých uživatelů (a to nejen ve smyslu nezůstat nepřipraveni na realitu kontinuálního technického a technologického vývoje). Fungující návrh zůstává současně přirozený a pravdivý, praktický i ekonomicky odůvodnitelný, realizovaný prostor vyniká svou udržitelností, spolehlivostí a dlouhodobou životností.

   Jednou z priorit v CzechArch je odborně a s péčí moderovat převod individuální představy člověka (klienta) ve skutečnost a společně vytvořit příjemný i obohacující prostor vyhovující potřebám hodnotného života, jemuž je navrhované řešení médiem i oporou. Za zdánlivě marginální odměnou přístupu stojí informovaný, obohacený, spokojený, zdravý člověk (klient). I takto můžeme vnímat své povolání.

   Skutečně zdravá architektura může být i dravá, dle racionálních možností a v souladu se zákonnými požadavky otevřená a bezbariérově přístupná, s vysokou pravděpodobností bude ekologicky koncipovaná a šetrná (nelze ji ale 100% identifikovat s architekturu zelenou/ Green Architecture), vždy však bude sloužit svým uživatelům, jejich denním potřebám a zvykům (nikoliv opačně). Bude utvářet kvalitní, ne však čistě funkční prostředí, ale rovněž takové, které současně obohacuje a inspiruje a v dlouhodobém horizontu se může dokonce podílet na procesu stát se i uzdravujícím. Naopak setrvalá vědomá nečinnost v kombinaci s každodenní interakcí podvědomé snahy o nápravu jedince unavuje a vysiluje. A jak bylo nadneseno výše, pokud člověk žije v nekvalitním prostoru dlouhodobě, postupem času může vést až nekvalitní, nezdravé a nespokojené "bytí".

 

   Závěrem. V CzechArch pro Vás objevujeme vyvážená nadčasová řešení pro (skutečné) živé bytosti. A pro (skutečný) život. Hmotu, jež z pozice dalšího pomníku apriori "nelevituje v nedohlednu", prostor, který plně umožňuje naplňovat potřeby svých uživatelů a dispozici, jež neztrácí schopnosti flexibilní akomodace v rámci přirozeného rozvoje. Řešení, která se na základě zkušeností, znalostí a z přesvědčení nesnaží být egocentrickým či nutně módním výstřelkem, ale zdravým životním prostorem/ "zdravou architekturou pro zdravé lidi"... 

 

   Váš CzechArch tým 

 

ZPĚT  LISTOVAT  DÁLE