CZECHARCH TÝM

 

 
   CzechArch se neustále rozvíjí. Aktuálně ho tvoří zakladatel a jednatel Ing. arch. Radomír Král a více než dvě desítky stálých externích spolupracovníků a odborníků v oborech projekce a pozemního stavitelství, dopravního stavitelství a stavitelství vodních staveb, statiky a dynamiky staveb, projektantů vnitřních rozvodů TZB a inženýrských sítí, specialistů na požární bezpečnost či v oborech geodézie, geologie, hydrogelologie, světelné a tepelné techniky a dalších oborech.
   Ve fázi výstavby v regionu severních a středních Čech rovněž spolupracujeme s ověřenými a zkušenými stavebními společnostmi (zhotoviteli).
 
 

Ing. arch. Radomír Král
Ing. arch. Radomír Král

- absolvent Gymnázia Jeronýmova v Liberci

- vystudoval bakalářský obor Architektura a stavitelství na FSv ČVUT Praha - zajímavé projekty/ studijní úspěchy

 

Bytový dům Na Zavadilce - žlutá karta katedry architektury

 

Rekreační areál VostroV u Mnichova Hradiště - soutěž KOMA MODULAR, postup do druhého kola

 

Dvougenerační vila Atrium v Praze Dejvicích - bak. práce v ateliéru Ing. arch. M. Kvíze, žlutá karta katedry arch.

- v rámci studia na FSv ČVUT Praha absolvoval povinnou praxi v ateliéru SIAL architekti a inženýři, Liberec

- v roce 2010 absoloval navazující magisterský studijní obor ANMG na FSv ČVUT Praha projektem v ateliéru Ing. arch. L. Knytla 

- navazující magisterský studijní obor Architektura a stavitelství - zajímavé projekty/ studijní úspěchy:

  Rekonstrukce a přístavba radnice v Dolních Břežanech u Prahy - soutěžní projekt
 

Karlín BloG - předdiplomní projekt, žlutá karta katedry architektury, spolupráce: bc. Poláček, bc. Stehlík

 

Polyfunkční dům - Budova 2 v Praze Karlíně - diplomní práce, obhajoba titulu Ing. arch.

- bezprostředně po zakončení studia v rámci své soukromé praxe založil v roce 2010 projekt CzechArch

 

LISTOVAT ZPĚT  KONTAKTNÍ FORMULÁŘ  LISTOVAT DÁLE