ARCHITEKTONICKÉ SLUŽBY

 

ÚVOD

 

   Výkon povolání architekta je pro nás životním přesvědčením, individuální přístup, etika a seriózní jednání prostředek, jak tohoto cíle dosáhnout. Těšíme se na spolupráci.

 

ZPRACOVÁVÁME ARCHITEKTONICKÉ NÁVRHY/ NABÍZÍME

 

- architektonické studie celků (např. RD) nebo částí (např. fasády vč. návrhu a posouzení zateplení)

- materiálové a barevné řešení

- návrh mobiliáře

- návrh osvětlení/ zastínění

- návrh/ úpravy dispozičního a provozního řešení

- odborné posudky a konzultace

- terénní úpravy 

- tvorba 3D modelu

- vizualizace vč. zákresů do fotografie

- vyhledávací a prostorové studie

 
CzechArch tým: "Máte specifické zadání? Zeptejte se, zda jsme do toho schopni jít s Vámi."
 

K ČEMU SLOUŽÍ ARCHITEKTONICKÁ STUDIE?

 

   Námi zpracovaná architektonická studie je výsledkem vzájemné komunikace mezi klientem a architektem, grafickým a textovým ztvárněním klientových představ jako průsečíku jeho možností, urbanistických, architektonických, technických, techologických a sociálních vazeb a zákonných předpisů v podobě umu a znalosti architekta a v neposlední řadě i (neformáním) prostředkem pro komunikaci s účastníky navazujích řízení.

   Kvalitně zpracovaná architektonická studie zobrazuje možnosti a odstraňuje nejasnosti a problémy. Spolu s kvalitně zpracovaným projektem šetří peníze i čas ve fázi výstavby a dává prostor pro vznik koncepčního řešení.

 

 

OBORY

 

- interiéry

- stavby pro bydlení a rekreaci

- stavby pro obchod a služby

- stavby průmyslové

- stavby zdravotnické

- stavby zemědělské

 

  

RÁDI NABÍDNEME ODBORNÉ VEDENÍ PŘI

 

- novostavbách

- vestavbách, přístavbách či nástavbách

- rekonstrukcích (stavebních úpravách)

 
CzechArch tým: "Umíme nabídnout i komplexní řešení, tj. od studie až po projekt vč. spolupráce při realizaci se můžete obracet na jednoho konkrétního člověka. A stejným způsobem můžeme společně navázat kdykoliv v budoucnu."
 

   

PRINCIP SPOLUPRÁCE

 

0. úvodní/ nultá konzultace

   Osobní seznámení architekta s klientem nejlépe přímo v místě souvisejícím se zadáním. Diskuze nad zadáním a možnostmi. Předání zadávacích podkladů. Nultá konzultace je zdarma a v případě dohody slouží k vypracování harmonogramu vč. závazné cenové nabídky, která je nepřekročitelná.

 

1. - 2. konzultace/ prezentace

   Slouží k prezentaci konceptuálního řešení a možností. Řeší se komplexní architektonické vazby včetně těch konstrukčních, technických, technologických a finančních.

 

3. - 4. konzultace/ prezentace

   Slouží k závěrečné prezentaci odevzdávaného řešení vč. předání výstupů v provedení a množství dle odsouhlasené nabídky. Nejpozději v této době se ujasňují pravidla pro případnou další spolupráci v navazujících stupních dokumentace (tvorba dokumentace pro potřeby stavebního úřadu/ výkon inženýrské činnosti či technického dozoru apod.).

 

CzechArch tým: "Těšíme se na vzájemnou spolupráci!"

 

 

ZPĚT  LISTOVAT  DÁLE