SÍDLO - POLOHA A HISTORIE

Sídlo ateliéru/ areál Domaslavice
     
     

   - 1 -

   Sídlo CzechArch Domaslavice najdete v kraji Karoliny Světlé na křižovatce starých obchodních cest cca 3 km severně od Českého Dubu při soutoku Ještědského potoka, Prosečského potoka a říčky Rašovky. Sídelní struktura Domaslavic, vzdálených vzdušnou čarou cca 6 km JV od horského hotelu Ještěd v Přírodním parku Ještěd, tedy architektonické a přírodní dominanty Libereckého kraje, dosahuje za téměř 500 let hluboko rostlých kořenů.

MAPA - kde nás najdete?

   - 3 -

   V druhé polovině 19. století a první polovině 20. století došlo v areálu k několika rozsáhlým požárům, které významně zasáhly téměř polovinu staveb. Z původního západního traktu tak zůstaly pouze obvodové zdi. Posledními šlechtickými majiteli dvora byl původně francouzský na zámku Sychrově sídlící rod Rohanů, od něhož byl komplex budov na poč. 20. století spolu s některými polnostmi zakoupen dědečkem stávajících majitelů. 

   - 2 -

   Ateliér je součástí dřívějšího svobodství a později vrchnostenského dvora čp. 1 datovaného výzkumy bývalého ředitele Českodubského muzea Karoliny Světlé PhDr. Tomáše Edela do první poloviny 16. století (písemně doloženo 1531). V roce 1590 byl dvůr "dobře zpravený, ratejní, maštalemi, chlévy, stodolami a obilnicemi zpravený" (Edel, T.: Českodubsko v památkách 12. - 20. století). Do dnešní doby téměř autenticky dochovanou částí jsou křížové klenby ve východním křídle, v obvodové zdi západního křídla se dochoval nepůvodní gotický hrotitý portál.

   4 -

   Útrapy 2. světové války dvůr přečkal ve značně zbědovaném stavu. Během následujících cca 50 let, kdy sloužil rodinnému bydlení a pouze soukromé zemědělské prvovýrobě, byl opraven. K čilé stavební aktivitě došlo během cca 10 let na přelomu předposledního a tohoto století, kdy současní majitelé areál zrekonstruovali a dostavěli do stávajícího stavu, jehož podobu dotváří zahrady, sad i dvojice malých vodních nádrží.

   
 
 
obec Domaslavice - kraj Karoliny Světlé - panorama
ZPĚT  LISTOVAT  DÁLE